Lumaktaw sa nilalaman

Power Saver Rewards

Protektahan ang ating kuryente at mabayaran gamit ang Power Saver Rewards

Samahan ang milyun-milyong kustomer na nagtutulungan upang maprotektahan at mapreserba ang ating kuryente, maiwasan ang mga pagkawala ng kuryente ngayong tag-init, at makakuha ng mga gantimpala dahil sa pagtitipid ng enerhiya. Ang pagpapatala ay libre at boluntaryo.

Ano ang Power Saver Rewards?

Ang programang Power Saver Rewards ay nagbibigay sa inyo ng gantimpala para sa boluntaryong pagbabawas sa paggamit ninyo ng enerhiya sa panahon ng mga kaganapan ng Power Saver Rewards, na ipinapatupad upang makatulong na maiwasan ang mga pagkawala ng kuryente sa tag-init kapag napupwersa ang grid ng kuryente. Sa pagtitipid ng kuryente sa panahon ng mga kaganapan ng Power Saver Rewards, kikita kayo ng $2 para sa bawat kilowatt-hour (kWh) ng kuryente na inyong matitipid. Ang isang karaniwang kustomer na mapapababa ang kanyang konsumo ng kuryente sa walong kaganapan sa loob ng isang taunang panahon ay maaaring kumita ng $40 na mga credit sa bill.* Tumanggap ng mga taunang credit sa bill sa pagsisimula ng bawat taon bilang kabayaran para sa mga natipid na kuryente noong nakaraang taon.

Bahay

Gumawa ng Kaibahan

Maaaring mangyari ang mga kaganapan ng Power Saver Rewards sa pagitan ng Mayo 1 at Oktubre 31, na tumatagal mula 4 ng hapon hanggang 9 ng gabi, kadalasan sa mainit na maghapon ng tag-araw. Padadalhan namin kayo ng notipikasyon sa araw bago ang isang kaganapan upang mabawasan ang paggamit ninyo ng enerhiya.

Sa pamamagitan ng pagtitipid ng enerhiya, sasamahan ninyo ang milyun-milyong iba pang nagtutulungan sa inyong komunidad upang mapanatili na may kuryente kapag pinakahigit na nangangailangan ng enerhiya ang grid ng kuryente ng California. Madaling gumawa ng pagbabago – halimbawa, maaari ninyong buksan ang inyong setpoint ng thermostat, patayin ang inyong mga ilaw, o pagpahingahin muna ang inyong mga kasangkapan – kayo ang pipili.

Bahay

Magantimpalaan

Kumita ng $2 para sa bawat kilowatt-hour (kWh) ng enerhiya na inyong matitipid sa panahon ng mga kaganapan ng Power Saver Rewards ngayong tag-init. Kung mas marami kayong natipid, mas marami kayong kikitain! Ang isang karaniwang kustomer na mapapababa ang kanyang konsumo ng kuryente sa walong kaganapan sa loob ng isang taunang panahon ay maaaring kumita ng $40 na mga credit sa bill.* Igagawad ang mga credit sa inyong bill sa simula ng bawat taon bilang kabayaran para sa mga natipid noong nakaraang taon. Tatanggap din kayo ng isang ulat tungkol sa pagtatapos ng panahon na magpapakita ng buod ng kuryente na natipid ninyo, pati na rin ang impormasyon ukol sa credit sa inyong bill.

Bahay

Sino ang Karapat-dapat?

Upang makalahok, kailangan ninyong:

  • Maging isang kustomer ng serbisyo ng kuryente ng SCE
  • Ang mga kalahok ay dapat may SCE interval o SmartConnect™ meter
  • Maging isang kustomer ng Community Choice Aggregation (CCA) na lumalahok sa programa
  • Hindi nakatala sa isang magkasalungat na SCE o hindi pang-utility na programa sa pagtitipid ng enerhiya
  • Wala sa alinman sa mga sumusunod na SCE electric rate plan: TOU-EV-1, DM, DMS-1, DMS-2, at DMS-3

Ang ilang kustomer ng SCE ay maaaring awtomatikong mapatala sa programa kung sila ay:

  • Nakatala sa programang Mga Alternatibong Presyo ng Enerhiya sa California (California Alternate Rates for Energy - CARE); o
  • Nakatala sa programang Tulong sa Pamilya kaugnay sa Presyo ng Kuryente (Family Electric Rate Assistance - FERA); o
  • Nagkaroon ng pinakamataas na pangangailangan na hindi na bumaba pa sa 2.5 kW noong Agosto 18, 2021; at
  • Matugunan ang karagdagang pamantayan sa pagiging karapat-dapat na nakalista sa itaas.

Magpatala

Madali lang – magpatala at subaybayan ang paglaki ng inyong ipon.

*Ang mga insentibo ay nakabatay sa natipid na kuryente ng isang karaniwang kustomer sa programa at maaaring magkaiba-iba batay sa aktuwal na binawas sa load sa panahon ng (mga) kaganapan ng Power Saver Rewards at sa aktuwal na dami ng mga kaganapan. Ang programang Power Saver Rewards ay pinopondohan ng mga kustomer ng Southern California Edison at pinangangasiwaan ng Southern California Edison, ayon sa utos ng California Public Utilities Commission. Sa $40 kada panahon ng tag-init ay ipinapalagay ang 0.5 kW kada oras x 5 oras/kaganapan = 2.5 kWh/kaganapan x $2/kWh = $5/kaganapan x 8 kaganapan kada panahon (batay sa dami ng mga Flex Alert noong 2021) = $40 kada Power Saver Rewards sa panahon ng tag-init.

Naka-enroll na? Subukan ang ClimateResponse ® App ni Olivine

Gamit ang ClimateResponse ® app ng Olivine, ang mga customer ng SCE ay maaaring mag-enroll sa programa, makakuha ng mga kapaki-pakinabang na tip sa kung paano makatipid ng enerhiya, at makatanggap ng mga abiso tungkol sa mga kaganapan sa programa.

I-download ang ClimateResponse ® app ni Olivine mula sa App Store o Google Play:

Buksan ang kamera ng inyong telepono at I-scan ang QR code at i-download ang app, o bisitahin ang inyong app store at hanapin ang “ClimateResponse” para I-download.

Maaari ka ring mag-click dito upang mag-sign up at ma-access ang ClimateResponse ® app ng Olivine online.

May mga katanungan?

Kailangan ng tulong?